Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19 | ЦУП
Сподели

Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по КОВИД-19“ е насочен кон развој на женското претприемништво и спроведување на активности, изнаоѓање решенија и нудење предлог мерки за ревидирање на постоечките владини програми кои што се насочени кон деловниот сектор, со цел да се олеснат економските последици кои произлегоа од кризата COVID-19, со посебен фокус на поддршка на женското претприемништво.

Проектот се спроведува во три општини (Скопје, Охрид и Битола) од јули 2021 година и ќе трае до октомври 2022 година.

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување. Идејата е да се обезбедат долгорочни решенија за раст и развој на женските бизниси и да се пренесат добри практики кај oстанатите бизниси погодени од Ковид кризата. За таа цел, ќе се работи со идентификувани 9 претпријатија во сопственост на жени, преку процес на осум месечно менторство од страна на експерти од повеќе области. 

Период 15.07.2021 - 15.10.2022

Донатор: The Balkan Trust for Democracy

Краен корисник на проектот: Бизниси во сопственост на жени

Главна цел:

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување.

Очекувани резултати:

Резултат 1: Подобрени вештини на жените претприемачки за реструктуирање и развој на нивните бизниси;
Резултат 2: Воспоставени деловни советодавни услуги за жени претприемачки со цел да се зголемат економските активности и развој на бизнисот;
Резултат 3: Зголемена економска активност во производството, трговијата и продажбата како резултат на спроведена маркетинг кампања и онлајн продажба;
Резултат 4: Развиени нови мерки за поддршка на претприемништвото на жените во периодот на „Ковид-19“.Галерија на проектот

Финален настан на проектот „Мерки за зајканување на женски бизниси по Ковид-19“

Изложба „Жени во занаетчиство“

Посета на жени претприемачки кои изработуваат традиционална облека

Конференција „Од марш за работнички права до дигитална економија“

Обука за комуникациски стратегии за градење на бренд

Видео

Посета на жени занаетчии по повод денот на културното наследство

Тимот на ЦУП во сорабтка со сопругарата на Претседателот на Република Северна Македонија г-ѓа Елизабета Ѓоргиевска, по повод деновите на културно наследство, посетија жени занаетчии кои изработуваат и имаат колекции на народни македонски и албански носии. Целта на посетата беше афирмирање на жените претприемачки кои го негуваат културното наследство на различните култури кои живеат на територијата на Република Северна Макеоднија.

Гостување на изврната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска на Утрински брифинг на Слободна ТВ

По повод Конференцијата која ЦУП ја организиаше под наслов „Од марш за работники права до дигитална економија“, во рамки на проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19“, поддржан од Balkan Trust for Democracy, Извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска гостуваше на Утрински брифинг на Слободна ТВ.

Гостување на изврната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска на Утринска програма на Телма

По повод Конференцијата која ЦУП ја организиаше под наслов „Од марш за работники права до дигитална економија“, во рамки на проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19“, поддржан од Balkan Trust for Democracy,  Извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска гостуваше на Утринската програма на ТВ Телма. 

Изјава на Јасна Пајковска, проектна координаторка во ЦУП за Алфа ТВ

Проект - Зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19“ е спроведен од Центар за управување со промени (ЦУП) и е поддржан од Balkan Trust for Democracy

Проектната координаторка во ЦУП Јасна Пајковска гостинка на утринската програма на МТВ1

Проектната координаторка во ЦУП Јасна Пајковска гостуваше на утринската програма на МРТВ1 каде ги промовираше целите и очекувани резултати на проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19“. Проектот има цел да се најдат долгорочни решенија за последиците од Ковид-19 што женските бизниси ги имаат претрпено како и да се надополнат и зајакнат вештините и знаењата на учесничките во проектот преку спроведување на различни ативности како обуки, работилници и слично.

Проектот  „Мерки за закалнување на женски бизниси по Ковид-19“ е спроведен пд ЦУП а поддржан од Balkan Trust for Democracy. 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk