Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19 | ЦУП
Сподели

Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по КОВИД-19“ е насочен кон развој на женското претприемништво и спроведување на активности, изнаоѓање решенија и нудење предлог мерки за ревидирање на постоечките владини програми кои што се насочени кон деловниот сектор, со цел да се олеснат економските последици кои произлегоа од кризата COVID-19, со посебен фокус на поддршка на женското претприемништво.

Проектот се спроведува во три општини (Скопје, Охрид и Битола) од јули 2021 година и ќе трае до август 2022 година.

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување. Идејата е да се обезбедат долгорочни решенија за раст и развој на женските бизниси и да се пренесат добри практики кај oстанатите бизниси погодени од Ковид кризата. За таа цел, ќе се работи со идентификувани 9 претпријатија во сопственост на жени, преку процес на осум месечно менторство од страна на експерти од повеќе области. 

Период 15.07.2021 - 16.07.2022

Донатор: The Balkan Trust for Democracy

Краен корисник на проектот: Бизниси во сопственост на жени

Главна цел:

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување.

Очекувани резултати:

Резултат 1: Подобрени вештини на жените претприемачки за реструктуирање и развој на нивните бизниси;
Резултат 2: Воспоставени деловни советодавни услуги за жени претприемачки со цел да се зголемат економските активности и развој на бизнисот;
Резултат 3: Зголемена економска активност во производството, трговијата и продажбата како резултат на спроведена маркетинг кампања и онлајн продажба;
Резултат 4: Развиени нови мерки за поддршка на претприемништвото на жените во периодот на „Ковид-19“.ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk