Анализа на Законот за вработените во јавниот сектор | ЦУП
Сподели

Анализа на Законот за вработените во јавниот сектор

година: 2018

Целта на Законот на вработените во јавниот сектор е на системски начин да се уредат општите начечела, класификацијата на работните места, евиденцијата, видовите на вработување општите права, должности и одговорности, мобилноста, како и други општи прашања за вработените во јавниот сектор. Законот за вработените во јавниот сектор е систематизиран во десет глави, во кои се регулираат сите општи прашањаво однос на статутот на сите вработени во јавниот сектор.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk