Анализа на модалитетите за воспоставување Академија за стручно усовршување на административните службеници | ЦУП
Сподели

Анализа на модалитетите за воспоставување Академија за стручно усовршување на административните службеници

Автор:

година: 2018

Како дел од овој проект се врши анализа за основањето, организацијата и работата на централната институција за планирање, координација, спроведување и надзор над реализацијата на програмите за обучување, усовршување и доусовршување на административните службеници во Република Македонија. Стратегијата за реформа на јавната администрација (2018 – 2022) предвидува инвестиции во обуки и професионален развој во јавната администрација. Анализата се состои од два дела. Првиот дел е компаративна анализана постојните форми за обука и професионалниот развој во 9 држави воЕвропа, додека вториот дел е анализа на домашната правна рамка, односно конкретните можности и тековните ограничувања според позитивното право во Република Македонија и постојната институционална рамка.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk