Vlerësimi I politikave për përmirësimin e shërbimeve publike | ЦУП
Сподели

Vlerësimi I politikave për përmirësimin e shërbimeve publike

Автор:

година: 2020

Shërbimet publike janë në qendër të vëmendjes në shoqërinë moderne sepse qasja deri te ato dhe funksionimi i mirë i tyre ndikojnë në cilësinë e jetës së qytetarëve dhe kontribuojnë që qytetarët të jenë të kënaqur nga institucionet dhe t’u besojnë atyre. Sigurimi cilësor i shërbimeve publike është pjesë e qeverisjes së mirë dhe është një nga stimujt kryesorë për rritjen ekonomike. Pagesa e tatimit, zëvendësimi i dokumenteve personale të skaduara, aplikimi për mbrojtje sociale, janë disa nga ndërveprimet më të shpeshta që qytetarët kanë me pushtetin ekzekutiv. Përmirësimi i cilësisë dhe qasjes së shërbimeve publike për të gjitha grupet e qytetarëve, përfshirë grupet e cenuara, është thelbësor për ndërtimin e besimit të qytetarëve në institucione.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk