Правна анализа на дел од законите кои пропишуваат услуги, кои се попишани во каталогот на услуги | ЦУП
Сподели

Правна анализа на дел од законите кои пропишуваат услуги, кои се попишани во каталогот на услуги

година: 2019

Оваа анализа е изработена во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавните услуги“ финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британската амбасада Скопје. Во овој документ е направена правна анализа на дел од законите кои прошируваат услуги, кои се пропишани во каталогот на услуги.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk