Истражување на задоволството на граѓаните за испораката на јавни услуги во РМ | ЦУП
Сподели

Истражување на задоволството на граѓаните за испораката на јавни услуги во РМ

година: 2018

Во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“, беше спроведено истражување на тема Задоволството на граѓаните на РМ за испораката на јавни услуги во РМ. Во склоп на истражувањето беа спроведени две анкети за испитување на јавното мислење од страна на М-Проспект, кои резултираа со податоци дадени во овој документ.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk