Прирачник за слобода на изразување - правни аспекти | ЦУП
Сподели

Прирачник за слобода на изразување - правни аспекти

година: 2017

Овој прирачник претставува средство кое треба да им послужи на читателите, поточно на студентите по новинарство, на невладините организации, како и на професионалните новинари, кои, со негова помош имаат можност да се запознаат со правните стандарди на слободата на изразување. Дополнително, прирачников треба да биде употребуван како алатка во рамки на обуките на студентите по новинарство и на младите новинари во нашата земја. Општо земено, иницијативата да се напише ваков прирачник поаѓа од потребата за обезбедување квалификувана средина за истражувачко новинарство заснована на универзално прифатени стандарди. Прирачников содржи концизен и сумиран осврт на досега утврдените правни стандарди и судската практика во заштитата на слободата на изразување, особено на Европско тло. Во него се вклучени главните меѓународни и домашни правни норми од оваа област, а посебно внимание е посветено на критериумите на Европската конвенција за човекови права. 

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk