Предлог политики за помош на лица со дислексија во Република Македонија | ЦУП
Сподели

Предлог политики за помош на лица со дислексија во Република Македонија

Автор:

година: 2018

Содржината на овој документ цели да го опфати општествениот контекст на прашањето колку дислексијата (не) е препознаена во Македонија и да се опише начинот на третирање на лицата со дислексија во нашето општество. Се тргнува од прашањето кои се постоечките применети политики кај нас за помагање на лицата и децата со дислексија во однос на политиките во светот, поддржано со стручни анализи со цел појаснување на темата (не со цел впуштање во стручна анализа во таа област). На крајот се дадени препораки за мерки кои ќе овозможат добар институционален пристап кон прашањето на дислексијата.

Оваа анализа на политики и предлог мерки за дислексија во Р. Македонија е поттикната од истражувачката сторија посветена на лицата со дислексија, подготвена во рамки на проектот Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права. 

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk