Извештај од обука-КПИ перформанс индикатори | ЦУП
Сподели

Извештај од обука-КПИ перформанс индикатори

година: 2019

Извештај од обука-КПИ перформанс индикатори

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk