Извештај од спроведена обука- Стратешко управување и реорганизација на деловните процеси | ЦУП
Сподели

Извештај од спроведена обука- Стратешко управување и реорганизација на деловните процеси

година: 2018

Извештај од спроведена обука- Стратешко управување и реорганизација на деловните процеси

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk