Извештај од спроведена обука- Воведување на принципите на Six-Sigma Стандардите | ЦУП
Сподели

Извештај од спроведена обука- Воведување на принципите на Six-Sigma Стандардите

година: 2019

Извештај од спроведена обука- Воведување на принципите на Six-Sigma Стандардите

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk