Каталог на услуги | ЦУП

Каталог на услуги

Управување со податоци

Сподели
Филтер

Поставен филтер (Вкупно резултати: 5)

Категорија: Управување со податоци
Отстрани го филтерот
Управување со податоци

Креирање и обработка на податочни сетови

Ефективната обработка на податоци може да даде огромен придонес во носењето одлуки, анализа на политики и мерки, изработка на истражувања итн. Модерните софтверски алатки овозможуваат поедноставено креирање и обработка на податочни сетови. Учесниците на обуката ќе имаат практична работа на компјутер за да можат да се стекнат со технички вештини за креирање и обработка на податочни сетови.

Целта на програмата е да се стекнат вештини за изработка на податочни сетови врз основа на прибрани информации и податоци, и техники за различни модели на обработка на податоците со користење на Microsoft Excel.

Управување со податоци

Визуелизација на податоци

Целта на програмата е да се стекнат технички вештини за изработка на различни типови визуелизации од податоци, користејќи софтверски алатки.

Управување со податоци

Статистичка анализа на податоци

Програмата претставува основна обука за различни алатки и постапки кои се користат за прибирање на податоци со намера истите да ги анализираат, да ги отстранат девијациите кои се јавуваат, за понатака истите да ги искористат во анализата и да дојдат до заклучок за промените кои се јавуваат со текот на времето. Организациите, резултатите од анализите ги користат за постигнување на позитивни промени во општеството во кое тие функционираат. Целта на обуката е да ги објасни предностите од примената на статистичката анализа преку различни видови на програми и како истите можат да бидат искористени за да се анализира одредена појава која е во домен на нивната област на работа и функционирање.

Управување со податоци

Напредна обука за отворени податоци

Програмата претставува напредна обука за отворени податоци, наменета за стекнување напредни вештини за лица со технички познавања за концептот на отворени податоци, особено за назначените офицери за отворени податоци и ИТ лица од државните институции.

Целта на програмата е да се унапредат техничките вештини за идентификување, попишување, приоритизирање и објавување на податочни сетови на порталот data.gov.mk.

Управување со податоци

Основи на отворени податоци

Програмата претставува основна обука за отворени податоци, наменета за лица кои не се запознаени длабински со концептот на отворени податоци и кои не мора да имаат технички познавања од оваа област.

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со знаење за причините и придобивките од објавување отворени податоци, како и со основни вештини и техники како може да ги користат отворените податоци за изработка на визуелизации и истражувања.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk