Креирање и обработка на податочни сетови | ЦУП

Креирање и обработка на податочни сетови

Сподели
3 дена
7 сесии
24 часа
10-15 учесници

За програмата

Ефективната обработка на податоци може да даде огромен придонес во носењето одлуки, анализа на политики и мерки, изработка на истражувања итн. Модерните софтверски алатки овозможуваат поедноставено креирање и обработка на податочни сетови. Учесниците на обуката ќе имаат практична работа на компјутер за да можат да се стекнат со технички вештини за креирање и обработка на податочни сетови.

Целта на програмата е да се стекнат вештини за изработка на податочни сетови врз основа на прибрани информации и податоци, и техники за различни модели на обработка на податоците со користење на Microsoft Excel.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе препознаат различни можни извори на податоци
 • Ќе може да дизајнираат структури на податочни сетови
 • Ќе се стекнат со техники за валидација при внес и обработка на податоците
 • Ќе можат да користат Microsoft Excel за креирање и структурирање на податочен сет
 • Ќе се стекнат со технички вештини за обработка на податочните сетови преку користење на функции на Microsoft Excel

Содржина на програмата

 • Општи поими на податоци и информации
 • Извори на податоци
 • Табеларна структура на податочен сет
 • Изработка на податочен сет
 • Техники за валидација на податоци
 • Техники за обработка на податоци
 • Функции на Microsoft Excel за обработка на податоци

Координатор на програмата

Искра Белчева - Ристовска

Искра има долгогодишно искуство во управување со проекти финансирани од Европска Унија во Република Македонија, претежно наменети за развој на институциите на јавната администрација и поддршка на реформите во насока на членство во ЕУ. Има работно искуство во раководството на телото за склучување на договорите од ИПА програмата, при што е одговорна за функционирањето на ИПА структурите во институциите корисници, како и развој на нивните капацитети, за воспоставување и работење на децентрализираниот систем на имплементација на ИПА, за контрола на квалитетот на тендерските документи и постапки, спроведува бројни тендерски постапки, ги координира сите Твининг договори. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk