Креирање и обработка на податочни сетови | ЦУП

Креирање и обработка на податочни сетови

Сподели
3 дена
7 сесии
24 часа
10-15 учесници

За програмата

Ефективната обработка на податоци може да даде огромен придонес во носењето одлуки, анализа на политики и мерки, изработка на истражувања итн. Модерните софтверски алатки овозможуваат поедноставено креирање и обработка на податочни сетови. Учесниците на обуката ќе имаат практична работа на компјутер за да можат да се стекнат со технички вештини за креирање и обработка на податочни сетови.

Целта на програмата е да се стекнат вештини за изработка на податочни сетови врз основа на прибрани информации и податоци, и техники за различни модели на обработка на податоците со користење на Microsoft Excel.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе препознаат различни можни извори на податоци
 • Ќе може да дизајнираат структури на податочни сетови
 • Ќе се стекнат со техники за валидација при внес и обработка на податоците
 • Ќе можат да користат Microsoft Excel за креирање и структурирање на податочен сет
 • Ќе се стекнат со технички вештини за обработка на податочните сетови преку користење на функции на Microsoft Excel

Содржина на програмата

 • Општи поими на податоци и информации
 • Извори на податоци
 • Табеларна структура на податочен сет
 • Изработка на податочен сет
 • Техники за валидација на податоци
 • Техники за обработка на податоци
 • Функции на Microsoft Excel за обработка на податоци

Координатор на програмата

Мартин Тодевски

Мартин Тодевски е магистер по електроника и информатички технологии. Тој има широко професионално искуство во проекти од областа на е-Влада и реформи во јавната администрација. Покрај учество на проекти, бил вклучен во неколку значајни стратешки и легислативни политики, како што е изработката на Националната Стратегија за е-Влада 2010 – 2012, изработка на законската рамка за електронско управување, координација на имплементацијата на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk