Мерење на задоволството на вработените | ЦУП

Мерење на задоволството на вработените

Сподели
1 ден
3 сесии
8 часа
10-20 учесници

За програмата

Целта на програмата е учесниците да можат да спроведат истражување на нивото на задоволството на вработените во организацијата, преку примена на меѓународни модели прилагодени на контекстот на работа на организациите.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

  • Ќе имаат напредни познавања како да дизајнираат прашалник за мерење на задоволството на вработените во организацијата
  • Ќе стекнат вештини за изработка и дистрибуација на електронски прашалник, а потоа и да генерираат автоматски резултати
  • Ќе стекнат познавања како да ги анализираат резултатите од анкетата
  • Ќе препознаат како да ги искористат резултатите од анкетата за подобрување на своето работење

Содржина на програмата

  • Изработка на анкетен прашалник за мерење на задоволството на вработените
  • Изработка на електронски анкетен прашалник и генерирање електронски резултати
  • Анализа на резултати од спроведената анкета

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk