ЕУ правила за јавни набавки/ ПРАГ | ЦУП

ЕУ правила за јавни набавки/ ПРАГ

Сподели
2 дена
8 сесии
12 часа
10-20 учесници

За програмата

ИПА средствата, наменети за поддршка на реформите во РСМ, најчесто се управуваат според правилата на ЕУ за управување со помошта наменета надвор од границите на ЕУ. Тие правила се во суштина правилата за јавни набавки, односно спроведување набавки финансирани од јавни финансии. ПРАГ (водич од ЕК) дава детални насоки и пропишани обрасци кои се следат, но тие имаат логичен след и оправданост за процедурите.

Во реалноста ПРАГ делува обесхрабрувачки за корисниците, но со соодветна насока овие правила се разбирливи како и националните правила за јавни набавки. Токму целта на обуката е да ги охрабри јавните и приватните организации да ги користат ИПА средствата, односно да се подготват да ги следат пропишаните правила и процедури.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе се запознаат со поголемата слика на претпристапната помош за РСМ
 • Ќе ја разберат логиката зад процедурите пропишани во ПРАГ, како и генералните принципи
 • Ќе стекнат познавања од типовите на набавки и постапките за набавки според вредноста на договорите
 • Ќе ги научат потребните тендерски документи за набавките и потребните рокови
 • Ќе ги применат ваквите познавања за практична подготовка на некои од тендерските документи

Содржина на програмата

 • Претпристапната помош за РСМ од ЕУ
 • Модели на управување со помошта
 • Набавките во рамки на управувањето со проектите
 • Основни принципи на ПРАГ
 • Типови на набавки – услуги, стоки, градежни работи
 • Договори според ПРАГ
 • Вредност на набавките
 • Тендерски документи
 • Практични вежби

Координатор на програмата

Искра Белчева - Ристовска

Искра има долгогодишно искуство во управување со проекти финансирани од Европска Унија во Република Македонија, претежно наменети за развој на институциите на јавната администрација и поддршка на реформите во насока на членство во ЕУ. Има работно искуство во раководството на телото за склучување на договорите од ИПА програмата, при што е одговорна за функционирањето на ИПА структурите во институциите корисници, како и развој на нивните капацитети, за воспоставување и работење на децентрализираниот систем на имплементација на ИПА, за контрола на квалитетот на тендерските документи и постапки, спроведува бројни тендерски постапки, ги координира сите Твининг договори. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk