Стандарди за управување со човечки ресурси | ЦУП

Стандарди за управување со човечки ресурси

Сподели
1 ден
4 сесии
8 часа
10-20 учесници

За програмата

Целта на програмата е учесниците да ги препознаваат стандардите за управување со човечки ресурси како збир на добри практики произлезени од раководење со најдрагоцениот капитал со кој располагаат организациите – луѓето и нивниот потенцијал.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

  • Ќе имаат напредни познавања за управување со човечките ресурси и ќе можат да влијаат за унапредување на работата на одделенијата за управување со човечки ресурси
  • Ќе стекнат познавања за лесни, едноставни и разбирливи стандарди кои ќе стимулираат напредок и професионално усовршување на вработените во секоја организација
  • Ќе ги препознаваат стандардите како корисна алатка  во работењето со човечките ресурси во една организација.

Содржина на програмата

  • Етика во администрацијата; улоги и одговорности на ОУЧР; селекција и вработување;
  • Работни компетенции; делегирање на задачи; внатрешна комуникација
  • Менторство, воведна обука и интервју и излезно интервју
  • Обука и професионален развој; развој на кариера; одговорост на вработените

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk