Преговарање | ЦУП

Преговарање

Сподели
1 ден
4 сесии
6 часа
10-20 учесници

За програмата

Сите се соочуваме со преговарањето многу често. Преговараме со бизнис партнерите, со клиентите, добавувачите, колегите. Исходот од преговарањето зависи целосно од разбирањето на процесот на преговарање и комуникациските вештини.

Целта на оваа обука е да ги развие преговарачките способности, да ги охрабри учесниците за да го подобрат сопствениот пристап и да постигнат максимални резултати во преговарањето.  

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците ќе можат:

 • Да ги знаат основните концепти на преговарање и процесот на преговарање
 • Да ја разберат динамиката и методите за успешно преговарање
 • Да планираат и тактички да се подготвуваат за преговарање
 • Да создаваат поволна атмосфера за преговарање
 • Да ги научат вештините за постигнување на сценарио победа-победа при преговарање
 • Да научат да се справат со притисокот и да држат контрола

Содржина на програмата

Основно ниво:

 • Што е преговарање? Елементи на преговарање
 • Страни во преговорите
 • Кои се основните принципи и фази на преговарање?
 • Подготовка и планирање на стратегија за преговарање
 • Практична примена на постапките за преговарање

 

Напредно ниво:

 • Стилови во преговарање
 • Како да се постигне сценарио победа-победа (win-win)?
 • Креативно размислување под притисок
 • Преговарачки вештини за продажба и набавки

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk