Напредна обука за отворени податоци | ЦУП

Напредна обука за отворени податоци

Сподели
2 дена
8 сесии
16 часа
10-20 учесници

За програмата

Програмата претставува напредна обука за отворени податоци, наменета за стекнување напредни вештини за лица со технички познавања за концептот на отворени податоци, особено за назначените офицери за отворени податоци и ИТ лица од државните институции.

Целта на програмата е да се унапредат техничките вештини за идентификување, попишување, приоритизирање и објавување на податочни сетови на порталот data.gov.mk.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе се стекнат со познавања за концептот и придобовките на отворени податоци
 • Ќе се стекнат со напредни познавања за техничките аспекти за отворени податоци, вклучувајќи формати на отворени податоци, платформи за отворени податоци, лиценцни модели, структура на податочни сетови и димензии на квалитет на податоци
 • Ќе се стекнат со напредни познавања од областа на податочна писменост
 • Ќе се стекнат со напредни техники за филтрирање и анонимизација на податочни сетови
 • Ќе стекнат практично знаење за процесот на објавување на податочни сетови на порталот data.gov.mk.

Содржина на програмата

 • Општи поими на податоци и информации, и дефинирање на концептот на отворени податоци
 • Придобивки од објавувањето на отворени податоци
 • Принципи на отворени податоци
 • Студии на случај на користење отворени податоци
 • Напредни технички аспекти за отворени податоци
 • Процес на идентификација и каталогизација
 • Процес на приоритизација на податчни сетови
 • Процес на објавување отворени податоци

Координатор на програмата

Искра Белчева - Ристовска

Искра има долгогодишно искуство во управување со проекти финансирани од Европска Унија во Република Македонија, претежно наменети за развој на институциите на јавната администрација и поддршка на реформите во насока на членство во ЕУ. Има работно искуство во раководството на телото за склучување на договорите од ИПА програмата, при што е одговорна за функционирањето на ИПА структурите во институциите корисници, како и развој на нивните капацитети, за воспоставување и работење на децентрализираниот систем на имплементација на ИПА, за контрола на квалитетот на тендерските документи и постапки, спроведува бројни тендерски постапки, ги координира сите Твининг договори. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk