Напредна обука за отворени податоци | ЦУП

Напредна обука за отворени податоци

Сподели
2 дена
8 сесии
16 часа
10-20 учесници

За програмата

Програмата претставува напредна обука за отворени податоци, наменета за стекнување напредни вештини за лица со технички познавања за концептот на отворени податоци, особено за назначените офицери за отворени податоци и ИТ лица од државните институции.

Целта на програмата е да се унапредат техничките вештини за идентификување, попишување, приоритизирање и објавување на податочни сетови на порталот data.gov.mk.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе се стекнат со познавања за концептот и придобовките на отворени податоци
 • Ќе се стекнат со напредни познавања за техничките аспекти за отворени податоци, вклучувајќи формати на отворени податоци, платформи за отворени податоци, лиценцни модели, структура на податочни сетови и димензии на квалитет на податоци
 • Ќе се стекнат со напредни познавања од областа на податочна писменост
 • Ќе се стекнат со напредни техники за филтрирање и анонимизација на податочни сетови
 • Ќе стекнат практично знаење за процесот на објавување на податочни сетови на порталот data.gov.mk.

Содржина на програмата

 • Општи поими на податоци и информации, и дефинирање на концептот на отворени податоци
 • Придобивки од објавувањето на отворени податоци
 • Принципи на отворени податоци
 • Студии на случај на користење отворени податоци
 • Напредни технички аспекти за отворени податоци
 • Процес на идентификација и каталогизација
 • Процес на приоритизација на податчни сетови
 • Процес на објавување отворени податоци

Координатор на програмата

Мартин Тодевски

Мартин Тодевски е магистер по електроника и информатички технологии. Тој има широко професионално искуство во проекти од областа на е-Влада и реформи во јавната администрација. Покрај учество на проекти, бил вклучен во неколку значајни стратешки и легислативни политики, како што е изработката на Националната Стратегија за е-Влада 2010 – 2012, изработка на законската рамка за електронско управување, координација на имплементацијата на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk