Имплементација на проекти финансирани од ЕУ – грантови и сервиси | ЦУП

Имплементација на проекти финансирани од ЕУ – грантови и сервиси

Сподели
3 дена
12 сесии
18 часа
5-10 учесници

За програмата

Обуката има за цел да обезбеди практични насоки и совети за успешна реализација на два типа на проекти – сервиси (проекти кои обезбедуваат консултантски услуги, градење капацитети, поддршка во работата) и грантови (целосна поддршка за реализација на помал проект), кои се поддржани преку ИПА програмите за Северна Македонија.  За успешно спроведување на проектите согласно правилата ПРАГ и посебните барања на програмите, потребно е специфично знаење постапките кои треба да се следат, правилата на финансиско управување, обезбедување документација, докази и ревизорска трага, специфична комуникација со корисниците, целните групи и донаторот.

Обуката обезбедува преглед на најважните аспекти на документите и процедурите кои треба да се користат преку нивна практична примена за време на обуката.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе се запознаат со обрасците од ПРАГ кои се користат при спроведување на овие проекти
 • Ќе ги разберат правилата и постапките кои се задолжителни
 • Ќе научат како да управуваат со текот на проектите, со ризиците и промените
 • Ќе го разберат начинот на финансиско управување со проектите
 • Ќе научат како да известуваат за текот на проектите

Содржина на програмата

 • Обврски според договорот за поддршка на проектот
 • Промени во проектот
 • Управување со буџетот на проектот
 • ПРАГ правила за набавки
 • Документација за проектот
 • Известување
 • Практични примери на постапки
 • Практични вежби со пропишаните документи

Координатор на програмата

Искра Белчева - Ристовска

Искра има долгогодишно искуство во управување со проекти финансирани од Европска Унија во Република Македонија, претежно наменети за развој на институциите на јавната администрација и поддршка на реформите во насока на членство во ЕУ. Има работно искуство во раководството на телото за склучување на договорите од ИПА програмата, при што е одговорна за функционирањето на ИПА структурите во институциите корисници, како и развој на нивните капацитети, за воспоставување и работење на децентрализираниот систем на имплементација на ИПА, за контрола на квалитетот на тендерските документи и постапки, спроведува бројни тендерски постапки, ги координира сите Твининг договори. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk