Фацилитација / Вештини за фацилитација | ЦУП

Фацилитација / Вештини за фацилитација

Сподели
2 дена
8 сесии
12 часа
10 - 20 учесници

За програмата

Во секојдневниот живот и работа луѓето постојано се наоѓаат во ситуација да присуствуваат на различни состаноци, кои завршуваат во недогледни дискусии.

Фацилитаторските вештини се суштински за работа во тим, група и организација.

Целта на обуката е стекнување на практични знаења и вештини за фацилитација, раководење со време, водење ефективни состаноци и насочување на дискусиите во правец на изнаоѓање на заеднички решенија, заклучоци и договори за полесно реализирање на плановите

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе се здобијат со продлабочени знаења со кои ќе им овозможат на луѓето во група да учествуваат во донесување на заеднички одлуки и решенија.
 • Ќе стекнат знаења вештини и ставови за: примена на алатките за фацилитација (активно слушање, сумирање, извлекување, фидбек, заклучоци);
 • Ќе умеат да се подготоват за спроведување на квалитетни дискусии и состаноци,
 • Ќе го разберат значењето на ефикасноста на дискусиите и состаноците во секојдневната пракса.
 •  Ќе можат да поставуват цели на состанок, да раководат со времето на состанокот, да применат процес на донесување на одлуки и да водат и охрабруваат дискусии користејќи вештини на фацилитација.

Содржина на програмата

 • Вовед во фацилитација
 • Основни елементи на фацилитаторскиот процес
 • Фацилитаторски вештини
 • Улогата на фацилитаторот
 • Вештини на фацилитација (парафразирање, сумирање, охрабрување, собирање идеи и мислења, воспоставување ред и рамнотежа, правење простор)
 • Состаноци: содржина, процедури и процес (групна динамика) - Ефективно водење состаноци

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk