Стандарди на испорака на услуги | ЦУП

Стандарди на испорака на услуги

Сподели
1 ден
3 сесии
8 часа
10-20 учесници

За програмата

Целта на програмата е учесниците да можат да изработуваат стандарди на испорака на услуги, со цел точно информирање на корисниците на услугите и дефинирање заложби на институцијата за нивото на квалитет на обезбедените услуги.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

  • Ќе можат да направат идентификација на услугите за кои треба да биде изработен граѓански дневник
  • Ќе имаат знаење за структурата на стандарди за испорака на услуги
  • Ќе можат да изработуваат стандарди на испорака на услуги

Содржина на програмата

  • Идентификација на услуги кои ги обезбедува институцијата
  • Структура на стандарди за испорака на услуги
  • Изработка на стандарди за испорака на услуги - утврдување рокови, одговорни организациски единици / лица, потребни формулари, административни такси и надоместоци, начин на доставување поплаки и претставки.

Координатор на програмата

Искра Белчева - Ристовска

Искра има долгогодишно искуство во управување со проекти финансирани од Европска Унија во Република Македонија, претежно наменети за развој на институциите на јавната администрација и поддршка на реформите во насока на членство во ЕУ. Има работно искуство во раководството на телото за склучување на договорите од ИПА програмата, при што е одговорна за функционирањето на ИПА структурите во институциите корисници, како и развој на нивните капацитети, за воспоставување и работење на децентрализираниот систем на имплементација на ИПА, за контрола на квалитетот на тендерските документи и постапки, спроведува бројни тендерски постапки, ги координира сите Твининг договори. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk