Основи на ИСО 9001 | ЦУП

Основи на ИСО 9001

Сподели
1 ден
5 сесии
8 часа
10-20 учесници

За програмата

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со практични познавања за ИСО 9001 системот за управување со квалитет, начинот на негово воспоставување, начинот на сертификација по истиот и генерално за придобивките од системот.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

  • Ќе го препознаат ИСО 9001 како стандард за управување со квалитет
  • Ќе ги препознаат придобивките од воведување на ИСО 9001 за работата на организацијата
  • Ќе се стекнат со основни познавања за процесот на имплементација на ИСО 9001

Содржина на програмата

  • Стандарди за управување со квалитет
  • Придобивки од воведување на ИСО 9001 за организацијата
  • Основи на ИСО 9001:2015 верзијата на стандардот
  • Процес на имплементација на ИСО 9001
  • Сертификација според ИСО 9001

Координатор на програмата

Мартин Тодевски

Мартин Тодевски е магистер по електроника и информатички технологии. Тој има широко професионално искуство во проекти од областа на е-Влада и реформи во јавната администрација. Покрај учество на проекти, бил вклучен во неколку значајни стратешки и легислативни политики, како што е изработката на Националната Стратегија за е-Влада 2010 – 2012, изработка на законската рамка за електронско управување, координација на имплементацијата на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk