Визуелизација на податоци | ЦУП

Визуелизација на податоци

Сподели
1 ден
5 сесии
8 часа
10-15 учесници

За програмата

Целта на програмата е да се стекнат технички вештини за изработка на различни типови визуелизации од податоци, користејќи софтверски алатки.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

  • Ќе препознаат различни можни извори на податоци за визуелизации
  • Ќе се стекнат со технички вештини за користење софтверски алатки за изработка на визуелизации
  • Ќе се стекнат со познавања со моделите на примена на различни типови на визуелизации
  • Ќе ги препознаат можните грешки при изработка и презентирање на различни типови на визуелизации

Содржина на програмата

  • Општи поими на податоци и информации 
  • Извори на податоци
  • Типови на визуелизации
  • Грешки во изработка на визуелизации
  • Алатки за визуелизација на податоци

Координатор на програмата

Искра Белчева - Ристовска

Искра има долгогодишно искуство во управување со проекти финансирани од Европска Унија во Република Македонија, претежно наменети за развој на институциите на јавната администрација и поддршка на реформите во насока на членство во ЕУ. Има работно искуство во раководството на телото за склучување на договорите од ИПА програмата, при што е одговорна за функционирањето на ИПА структурите во институциите корисници, како и развој на нивните капацитети, за воспоставување и работење на децентрализираниот систем на имплементација на ИПА, за контрола на квалитетот на тендерските документи и постапки, спроведува бројни тендерски постапки, ги координира сите Твининг договори. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk