] Работилница за претприемачки - користење на социјални меидуми | ЦУП
Сподели

Работилница за претприемачки - користење на социјални меидуми

Дата: 30.03.2022

Во рамки на проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид- 19“ беше организирана обука предводена од страна на професионалец во комуникациите и носите со јавност, кој на претприемачките учеснички на проектот им презентираше како ефективно да ги користат алатките на социјалнте медуми (Facebook, instagram, LinkedIn) со цел да се зајакне имиџот на нивниот бизнис, производите и зголемување на продажбата. 

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид- 19“ е спроведен од Центарот за управување со промени (ЦУП) а поддржан од Balkan Trust for Democracy. 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk