Анализа на достапните електронски услуги | ЦУП
Сподели

Анализа на достапните електронски услуги

Автор:

година: 2020

Целта на ова истражување е да го анализира опсегот на електронските услуги кои се обезбедуваат од државните институции и да го оцени нивото на нивна софистицираност. Посебен акцент е даден на тоа колку услугите кои се најфреквентно користени од страна на граѓаните и бизнисите се достапни електронски, особено осврнувајќи се на потребата од намалување на физичките контакти во тековниот период на пандемија на вирусот Ковид-19. Истражувањето е спроведено во периодот март – април 2020 година.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk