ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ – ЕСТОНИЈА | ЦУП
Сподели

ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ – ЕСТОНИЈА

Автор:

година: 2024

Овој документ за политики навлегува во клучните елементи и добрите практики на Естонскиот систем, кои придонесуваат за успешно управување со институциите, усогласеноста со препораките на ОЕЦД, како и проценка за спроведливоста на естонските решенија во Северна Македонија. 

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk