ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛИТИКИ - РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ВЛАДАТА 2022-2024 ЗЕМЈОДЕЛСТВО | ЦУП
Сподели

ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛИТИКИ - РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ВЛАДАТА 2022-2024 ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Автор:

година: 2024

Овој документ за политики претставува преглед на наодите од анализата на Програмата на Владата 2022-2024 во областа „Земјоделство“, направена со цел да се утврди степенот на исполнување на планираните активности и резултати во Програмата.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk