Празни дискусии или говори засновани на јасна оправданост: Компаративна анализа на нивото на аргументираност на дискусиите во парламентите на Северна Македонија,Словенија и Европскиот Парламент | ЦУП
Сподели

Празни дискусии или говори засновани на јасна оправданост: Компаративна анализа на нивото на аргументираност на дискусиите во парламентите на Северна Македонија,Словенија и Европскиот Парламент

Автор:

година: 2020

Целта на оваа анализа е да го прикаже нивото на аргументираност на дискусиите на пратениците од последниот пратенички состав (2016 – 2020) на Парламентот на Република Северна Македонија. Нивото на аргументација во македонскиот Парламент, дополнително ќе биде споредено со нивото на аргументираност на дебатата во Европскиот Парламент и во Парламентот на Република Словенија. Овие два парламента, се одбрани како референтни институции во кои според анализата на дебатата се спроведува слична методологија, како и поради тоа што истите се дел од аспирациите на Северна Македонија за влез во Европската Унија (ЕУ) во смисла на функционални институтции. На овој начин, ќе се даде приказ каде стои аргументираноста на дебатата во нашиот Парламент во однос на парламентарното тело на ЕУ, но и во однос на Парламентот на Словенија, како членка на ЕУ од регионот, со која имаме значајни сличности од историски и политички аспект.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk