Институционални механизми за примена на кодексот на однесување (Компаративен преглед) Велика Британија, Република Малта, Република Албанија, Република Грузија, Соединетите Американски Држави | ЦУП
Сподели

Институционални механизми за примена на кодексот на однесување (Компаративен преглед) Велика Британија, Република Малта, Република Албанија, Република Грузија, Соединетите Американски Држави

година: 2023

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk