Истражување за перцепцијата на граѓаните во однос на примената на етичкиот кодекс од страна на пратениците | ЦУП
Сподели

Истражување за перцепцијата на граѓаните во однос на примената на етичкиот кодекс од страна на пратениците

година: 2023

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk