Патоказ за организациски, правни и технички рефор за подобрување на јавните услуги | ЦУП
Сподели

Патоказ за организациски, правни и технички рефор за подобрување на јавните услуги

Автор:

година: 2019

Целта на секоја влада е да ги унапреди заедничките цели на општеството. Денес владите и јавниот сектор се под огромен притисок континуирано да ја усовршуваат својата работа. Општ фактор за успех е пред се јаката координација во однос на јавните услуги.Целта на овој документ е да ги издвои најактуелните предизвици и највисоките приоритети на е-влада во контекст на јавните услуги идентификувани на ниво на ЕУ и истите соодветно преку препораки да ги поврзе во национален контекст.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk