Транспарентност и отчетност и управување со финансиите во единиците на локалната самоуправа | ЦУП
Сподели

Транспарентност и отчетност и управување со финансиите во единиците на локалната самоуправа

Автор:

година: 2018

Овој извештај се фокусира на степенот на практикување транспарентност и отчетност од страна на единиците на локалната самоуправа, како и управувањето со финансии. Извештајот се темели на следењето на локалните самоуправи во периодот од јуни до ноември 2018 година. Прибраните податоци и сумираните резултати се однесуваат на сите осум региони во земјата: североисточен, источен, југозападен, југоисточен, пелагониски, полошки, вардарски и скопски регион.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk