Средба на ЦУП со министерката за труд и социјална политика | ЦУП
Сподели

Средба на ЦУП со министерката за труд и социјална политика

Дата: 12.01.2021

Со поддршка на Британската амбасада, заедно со Министерството за труд и социјална политика во рамки на проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање“, работиме на процесот на дигитализација на уписот на деца во градинките. Преку овој процес се овозможува електронско пријавување на дете во градинка, управување со листите на чекање при упис и брз увид на состојбата со исполнетост на капацитетите на градинките.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk