Завршена обуката за креирање, анализа и евалуација на политики, наменета за претставници од Министерство за образование и наука | ЦУП
Сподели

Завршена обуката за креирање, анализа и евалуација на политики, наменета за претставници од Министерство за образование и наука

Дата: 31.05.2019

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk