Дигитализација на услуги во јавниот сектор | ЦУП
Сподели

Дигитализација на услуги во јавниот сектор

Дата: 22.03.2021

Во текот на изминатиот период интензивно работиме на проект за дигитализација на услуги во јавниот сектор. Даваме поддршка на Министерството за образование и наука во изработка на неколку важни електронски услуги во образовниот систем:

- Упис во основно училиште

- Конкурси за ученички и студентски стипендии

- Нострификација на свидетелства и дипломи

- Аплицирање за финансиска поддршка на проекти за реновирање на училишни објекти

Услугите се изработуваат во рамки на проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање“, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје, а имплементиран од Центарот за управување со промени.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk