Дигитализација на услуги- Нострификација на свидетелства и дипломи | ЦУП
Сподели

Дигитализација на услуги- Нострификација на свидетелства и дипломи

Дата: 06.04.2021

Во рамки на проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање“, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје, дигитализиравме повеќе услуги во образовниот систем.
Една од услугите е нострификација на дипломи и свидетелства. Достапна е преку порталот за Е-услуги- uslugi.gov.mk во 5 едноставни чекори.
 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk