Дискусија за политики и мерки за унапредување на женското претприемништво во прекуграничниот регион Средба со локални организации и институции. | ЦУП
Сподели

Дискусија за политики и мерки за унапредување на женското претприемништво во прекуграничниот регион Средба со локални организации и институции.

Дата: 17.09.2019

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk