Екстерно оценување, предизвици и следни чекори | ЦУП
Сподели

Екстерно оценување, предизвици и следни чекори

Дата: 28.11.2016

Анализа која вклучува истражување на група наставници и ученици од средно образовнание и соодветна анализа на искуствата на други земји. Погледнете ги во прилог наодите и препораките:

1. Екстерно оценување, предизвици и следни чекори: Екстерно оценување по секоја цена?

2. Testimi ekstern, notimi, sfidat, dhe hapat e ardhshëm: Testim ekstern me çdo kusht?

3. Екстерно по секоја цена? - Инфографик 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk