Завршна конференција на проектот „Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан “ | ЦУП
Сподели

Завршна конференција на проектот „Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан “

Дата: 11.05.2022

ЦУП беше дел од завршната конференција на проектот „Младинска вклученост во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современиот Западен“, која се одржа на Медитеранскиот Универзитет во Тирана.

Настанот имаше две панел дискусии кои се фокусираа на справување со комунистичкото минато, улогата на младите и полити

Говорниците даваат анализа и дискутираат од различни перспективи. Панелистот претставник од ЦУП проф. д-р Наталија Шикова имаше излагање на темата „Од комунизам до демократија - развојот на македонското мултикултурно општество“

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk