Граѓански иницијативи | ЦУП
Сподели

Граѓански иницијативи

Дата: 12.02.2021

Центарот за управување со промени (ЦУП) воведе нова алатка за поттикнување на граѓаните во правењето промени во јавната сфера со доставување на иницијативи на нашата интернет страна.

Потребно е да ја осмислите и внесете вашата иницијатива на нашата интернет страна и да отпочнете да ја ширите идејата за промени, притоа можете да дадате поддршка за веќе објавенити иницијативи. Потребни се 500 поддржувачи за иницијативата да стигне до носителите на одлуки.

Повеќе за целата постапка, погледнете на овој линк.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk