Последна менторска средба со Комисијата за спречување и заштита од дискриминација | ЦУП
Сподели

Последна менторска средба со Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Дата: 02.03.2023

На 1 март 2023 година се одржа последната менторска во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на КСЗД“ поддржан од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Скопје.

Менторот на Комисијата, Комесарот на Комисијата за еднаквост на Северна Ирска г. Џарлат Керни рефлектираше низ процесот на менторство кој го поминаа со комисијата. Во текот на менторската сесија се потенцираа силните страни и предизвиците кои претстојат. Воедно, беа сумирани клучните поенти из абелешки истакнати на Конференцијата одржана на 28.02.2023 и придобивките од истата.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk