Прирачник за слобода на изразување - правни аспекти | ЦУП
Сподели

Прирачник за слобода на изразување - правни аспекти

Дата: 02.11.2016

Прирачник за слободата на изразување – правни аспекти е информативна алатка која дава сеопфатен преглед на правните аспекти поврзани со слободата на изразување. Целта на овој Прирачник е олеснување на остварувањето на слободата на изразување и зголемување на знаењето на неговите читатели и корисници како и неопходно за зајакнување на јавната свест во оваа сфера.

Видете го прирачникот ТУКА

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk