Состанок на граѓански организации за формирање мрежа за проценка на влијанието на регулативата -ПВР | ЦУП
Сподели

Состанок на граѓански организации за формирање мрежа за проценка на влијанието на регулативата -ПВР

Дата: 04.12.2017

На 29-ти и 30-ти Ноември, во хотелот Гарденија, Велес се одржа вториот состанок на претставниците од повеќе граѓански организации, меѓу нив и Центарот за управување со промени, кои ќе бидат составен дел од мрежата за проценка на влијанието на регулативата (ПВР), која се формира како дел од проектот на Институтот за демократија – Социетас Цивилис и Центарот за економски анализи: “Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази во Македонија“

На дводневниот состанок на граѓанските организации беше презентиран нацртот на стратегискиот план за ПВР мрежата кој треба да биде усвоен и според кој своите активности ќе ги спроведуваат организациите.

Покрај тоа, се разговараше и за правилата и процедурите за функционирање на мрежата како и нацртот на комуникацискиот план.

Целта на формирањето на мрежата за ПВР е да се зголеми можноста за активно вклучување на граѓанските организации во процесот на проценка на влијанието на регулативата и во реформите на јавните политики преку вмрежување, инклузивни консултации и обуки.

ПВР мрежата е замислена да функционира како партнер на институциите преку давање на услуги за проценка на влијанието на регулативата, при што се залага за водење на политики креирани на докази.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk