Работилница за стратешко планирање на МОН | ЦУП
Сподели

Работилница за стратешко планирање на МОН

Дата: 06.09.2019

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk