Средба за вмрежување | ЦУП
Сподели

Средба за вмрежување

Дата: 17.12.2015

Средбата беше насочена кон размена на искуства во имплементацијата на програмата, но воедно и одлична можност за подобрување на соработката помеѓу организациите од граѓанскиот сектор.

Центарот за управување со промени, како еден од добитниците на програмата  зеде учество на настанот со свои претставник.  

Повеќе информации за програмата Цивика мобилитас може да се најдат на www.civicamobilitas.mk

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk