Виртуелна конференција на партнерство за отворена власт | ЦУП
Сподели

Виртуелна конференција на партнерство за отворена власт

Дата: 22.05.2021

Собранието на Република Северна Македонија организираше хибриден настан за Партнерство за отворена власт со 22 граѓански организации за акциониот план на Собранието 2021-2023 година и трите заложби на кои ќе се работи:

Отворен одговор и отворено опоравување од Ковид- 19 пандемијата

Подобрена ИКТ инфраструктура

Учество на граѓани/ Отворен Парламент

Програмата за Парламентарна Поддршка, финансирана преку Швајцарската амбасада, ги поддржува овие напори преку финансиска, материјална и техничка помош.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk