УЧЕСТВО НА ПРОГРАМСКИОТ КООРДИНАТОР НА ЦУП ИСКРА БЕЛЧЕВА- РИСТОВСКА НА COMMUNITY RESILIENCE FORUM (CRS) | ЦУП
Сподели

УЧЕСТВО НА ПРОГРАМСКИОТ КООРДИНАТОР НА ЦУП ИСКРА БЕЛЧЕВА- РИСТОВСКА НА COMMUNITY RESILIENCE FORUM (CRS)

Дата: 25.10.2021

Програмскиот координатор ан ЦУП Искра Белчева- Ристовска учествуваше на Community Resilience Forum (CRF) кој е дел од EU TASCO 3 програмата Пакет за Развој на Капацитетите.

Гo адресира едно од најважните прашања на граѓанското општетсво преку оцена на потребите т.е. односот на граѓанските организации со конституентите и искрениот активизам. 

Белчева-Ристовска ја презентираше алатката за онлајн застапување на ЦУП која овозможува граѓаните и граѓанските органзиации да испраќаат иницијативи на отворена дебата со доносителите на одлуки во општетсвото, особено пратениците во Собранието на РСМ. Повеќе за алатката може да најдете на следниот линк  https://cup.org.mk/initiatives 

Јавен сервис ориентиран кон граѓаните не само за граѓаните, туку дизајниран од граѓаните.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk