Презентација на наоди од извештаи за следење на дискреционите овластувања на јавната администрација | ЦУП
Сподели

Презентација на наоди од извештаи за следење на дискреционите овластувања на јавната администрација

Дата: 05.03.2024

На 4 март 2024 година, во просторите на Public Room во Скопје, пред претставници на јавниот, граѓанскиот и медиумскиот сектор, ги презентиравме наодите од нашите истражува преку кои ја следевме злоупотребата на дискреционите овластувања од страна на јавниот сектор.

Поточно, беа презентирани наодите на следните истражувања:

- Дискреционите овластувања на Општините https://shorturl.at/ajwMO

- Дискреционите овластувања на ДИК https://shorturl.at/hzKT1

Истражувањата покажуваат дека Општините и Државната изборна комисија трошат огромни суми од државниот буџет преку своите дискрециони овластувања.

Односно, истражувањето за дискреционите овластувања на Општините покажа дека општините трошат големи износи од парите на граѓаните по различни основи (спортски, културни, социјални и сл.) на физички и правни лица, без да имаат јасен основ и без никакво образложение. Ова истражување ги опфати општините Центар, Кисела Вода, Карпош и Кичево, а податоците беа анализирани од јавно достапните информации за временски период од 2019 до средината на 2023 година.

Истражувањето за дискреционите овластувања при финансирање на платено политичко рекламирање, покажа дека Државната изборна комисија (ДИК), доделува огромни суми од парите на граѓаните во недоволно уредена постапка согласно Изборниот законик и без таа постапка подобро да ја уреди со сопствен подзаконски акт.

Истражувањата се спроведени во рамки на проектот „Поттикнување на добро управување и реформа на јавната администрација“ поддржан од National Endowment for Democrac

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk