Презентација на препораки за унапредување на организациската структура и функционалноста на Патронажната дејност | ЦУП
Сподели

Презентација на препораки за унапредување на организациската структура и функционалноста на Патронажната дејност

Дата: 07.03.2022

На 7 март2022 година, во хотел Квинс-Скопје, тимот на ЦУП одржа презентација на препораките за унапредување ан организациската структура и фунцкионалноста на патронажната дејност во РСМ. На настанот учествуваа вработените во Патронажните служби на терироријата на град Скопје.  

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk