Извештај за тековната состојба и патоказ за унапредување на Дигиталната агенда | ЦУП
Сподели

Извештај за тековната состојба и патоказ за унапредување на Дигиталната агенда

Дата: 07.07.2021

Претставник на ЦУП учествуваше во дискусијата за за тековната состојба и патоказ за унапредување на Дигиталната агенда во Северна Македонија, во организација на Фондацијата Метаморфозис. 

Беа претставени дел од наодите од истражувањата за електронски услуги, резултатите на соработката меѓу граѓанските организации и со јавниот сектор, а учесниците дадоа и препораки за унапредувањето на дигитализацијата, како и чекори за подобра испорака на конкретни услуги за граѓаните и бизнисите. 

Иницирајте дигитализација на услуги кои се од ваш интерес преку порталот на ЦУП.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk